Listassa sovelluksia, joissa olemme olleet mukana:

- Yli 100 esitutkimusta ja testausta (mittaus, paikoitus, laaduntarkastus, koodinluku, OCR)
- Laatikoiden paikoitus järjestelmä lavanpurku sovellukseen
- Puuviilun paikoitus kuljettimelta
- Paikoitus sovellus maalaus järjestelmään
- Hitsaus-sauman paikoitus robottihitsaus sovelluksessa
- Elektroniikka komponentin paikoitus sovelluksia poiminta järjestelmiin
- Komponentin tarkastus ja mittaus sovelluksia

 

 
© AP Vision OY 2010